ОБУЧЕНИЕ НА ЧУЖДЕНЦИНашата аштошкола разполага с преподавател - теоретично и практическо обучение , който владее перфектно английски език . Предлагаме обучение на английски език за всички категории . 

 

Ако чужденецът е англоговорящ , степента на владеене на английски език трябва да бъде достатъчна , за да може да се справи с листовките . Към този момент официален изпит листовки може да се полага само на български или английски език , независимо от националността на кандидата . 

 

Случаите , в които чужденец има желание да премине обучение за придобиване на категория за управление , са два : 

 

1 . Ако чужденецът има книжка , издадена от неговата държава , но тя е изтекла или изтича ;

 

2 . Ако чужденецът за първи път ще преминава шофьорски курс .

 

Независимо от това какъв е вашия случай , условията , на които трябва да отговаря чужденеца , са : 

 

 1 . Установено пребиваване в Република България , което се доказва с лична карта , издадена от българските власти и с ЛНЧ ;

 

2 . Уверение , издадено от РИО / Регионален инспекторат по образованието / , който да приравни образованието на чужденеца към наше минимум основно . Този документ се получава едва след като чужденецът е превел и легализирал своята диплома за средно образование . След това трябва да подаде заявление по образец за приравняване . Това приравняване е само за да се докаже образователен минимум , изискван за шофьорския курс . Срокът за получаване на официалния документ от инспектората е 1 месец от подаването на документите . 

 

Address: Sofia 1303, „Антим I“ str  №17, floor .4, room 401- the first on your right


Working time: от 09.00 to 17.30 h

 

02/ 935 6081; 02/ 935 6050


e-mail: rio_sofia_grad@mon.bg

 

The tax is 25 leva , you have to pay it in some bank office . Keep the bank  receip , you have to add it to the documents .

 

IBAN       BG57UBBS80023106075808 


BIC  UBBSBGSF


ОББ клон „Княгиня Мария Луиза

 

First , pay the tax and then add it to the next documents :

 

1 . A copy and the original of the translated and legalized diploma from your high school .

 

2 . Your original diploma / they will keep the original until this equalization /

 

3 .  A copy of your Bulgarian ID .

 

Когато работим с чужденци се изготвя индивидуален график за теоретичното им обучение . Те посещават обучението извън групите за българи . До този момент нямаме чужденец , който да не е издържал изпита листовки или кормуването от първи път . Преподавателят ни е с опит в работата с чужденци и може би сме единствената автошкола , където чужденец да бъде обучен на перфектен английски език . 

 

Оказваме ви съдействие при избора на Агенция за легализация и превод и при попълването на заявлението за приравняване / на български / . 

 

 

Контакти на преподавателя , който работи с чужденци : 0878 67 33 90 Розалина Виденова